Křišťálové mísy a terapeutické sety


Křišťálové mísy dokáží svým křišťálovým zvukem čistit prostor i lidskou mysl, rozpouštět energetické bloky a dokonce měnit i kódy pro dědičné predispozice různých onemocnění nebo uvolňovat rodové zátěžové vazby.

Křišťálové mísy jsou základním hudebně-harmonizačním nástrojem Hlubinné harmonizace, exkluzivní metody léčení barevnou a zvukovou vibrací.

Křišťálové mísy čistí mysl a probouzí vitalitu a radost ze života. 

"Zpívající" Křišťálové mísy jsou specifické harmonizační hudební nástroje, které mají velmi široké uplatnění. Jejich původ je nám v našich podmínkách dost vzdálen, i když používány byly už ve velmi starých pozemských civilizacích.

Léčení a harmonizace zvukem byly známy již v dávných civilizacích. Jedním z těchto míst byl i Egypt, kdy se v pyramidách používaly zvukové vibrace k zvýšení vlastní energie, dosažení vyšších sfér vědomí a duchovního poznání. Tato znalost sahá až do dávné Atlantídy....

Tato zapomenutá metoda se znovu vynořuje na počátku věku Vodnáře, aby byla nápomocna k zrychlenému duchovnímu vývoji lidstva a jeho kvantovému posunu na vyšší úroveň vědomí.

 

Základní tónovou systematiku najdete zde:

Díky svému složení z křemičitého skla obsahují prvek křemíku. V čisté podobě se křemík v přírodě nevyskytuje, setkáváme se pouze s jeho sloučeninami. Je po kyslíku druhým nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře a základní složkou velké většiny hornin či hmotných těles.

Mineralogicky je nejvýznamnějším zástupcem křemen, chemicky oxid křemičitý SiO 2 .Téměř čistý oxid křemičitý je označován jako křišťál.

Kříšťálové mísy jsou vyrobeny z 99,9 % krystalického křemíku ( SiO2 ), který se vyskytuje přirozeně v přírodě ve formě krystalického křišťálu.
Naše těla jsou také krystalické struktury a obsahují křemík jako jeden ze základních stavebních kamenů našeho těla.
Křišťálové mísy vytváří silné oscilující silové pole, které nás hluboko prostupuje do úrovní všech našich těl (fyzického, emocionálního, mentálního, duševního a duchovního) očišťují, harmonizují nás a zvyšují tím vitální energii.

Z fyzikálního hlediska jde o absolutně neutrální polovodič, je inertní (netečný) i k elektrickému proudu a zároveň je možno skrze něj přijímat i vysílat úplně všechny frekvence. Kvantová fyzika se zabývá principem, který je křemíku vlastní, a to principem přenosu informací tzv. Tachyony. Tachyony mají schopnost nabídnout svůj potenciál a být tak převedeny na jakoukoli frekvenci nebo energetický požadavek. Tyto požadavky udává sám potřebný systém nebo soustava energií.

Křišťálové mísy se vyrábí tavením za velmi vysokých teplot. Finálový produkt je laděn na konkrétní tón, zvuk vzniká mechanickým rozezněním, nejčastěji vhodnou paličkou. Hrající mísa vydává kromě konkrétního tónu i řadu dalších slyšitelných alikvotních tónů.

Pod ochrannou známkou Hlubinné harmonizace vznikají unikátní Harmonizační sety z Křišťálových mís, které jsou vytvářeny pro osobní harmonizaci nebo pro práci s kolektivy.

Křišťálové mísy lze používat při harmonizacích čaker a energetických drah, při různých terapiích jako hlavní nebo doplňkový prostředek formou bezkontaktní zvukové masáže.

Kromě toho jsou výborným stimulátorem paměťových center mysli, které souvisí s dlouhodobou pamětí, a to až k úrovni duše.

Kosmický zvuk Křišťálových mís pomáhá od únavy a strachů a přináší pozitivní emoce pro jednotlivá centra mysli a zároveň ladí čakry na optimální vibrace.

Informace o Křišťálových mísách najdete na stránkách Hlubinné harmonizace:

https://www.hlubinnaharmonizace.com/kristalove-misy/


Informace o setech z křišťálových mís najdete na stránkách Hlubinné harmonizace:

https://www.hlubinnaharmonizace.com/kristalove-harmonizacni-sety/