Terapeutické sety

Firma HANYART.EU s.r.o. vznikla na základě dlouholeté terapeutické praxe léčení zvukem a barvou, postavené na metodice Hlubinné harmonizace. Nabízí odborně sestavované a laděné zvukové sety, které zrají několik týdnů, než jsou připraveny k plnohodnotnému používání. Sety z Křišťálových mís jsou pilířem metody ve zvukové praxi.  

Autorka a zakladatelka metody, muzikoložka Mgr. Hana Antonínová o Harmonizačním setu Sv. Hildegardy (2021): 

"Tento set zrál tři měsíce a je silným terapeutickým prostředkem pro posílení jingového potenciálu (harmonizace ženských prvků v lidském těle - emocí, potřeby tvořit, spojení s duchovními sférami a nabíjení jingových tělesných orgánů). Vzhledem ke svému modálnímu ladění - využití středověké modální tóniny, ve které ráda komponovala Hildegarda von Bingen, jsem jej pojmenovala podle této středověké mystičky, spisovatelky, hudební skladatelky setem Svaté Hildegardy".


Autorka a zakladatelka metody, muzikoložka Mgr. Hana Antonínová o Harmonizačním setu Sv. Prokopa: 

"Tento speciální harmonizační set pro posílení jangového potenciálu zrál čtyři měsíce. Jedná se o zvukový balzám pro uvolnění stresu a těžkých ohňových emocí, které jsou navázány na mentální těla člověka, ať už vlivem nevyhovujícího prostředí (prostoru) nebo vlastního sebeovládání (které vždy člověka vychyluje od pravé cesty). Může být harmonizačním prostředkem hledání duchovní pravdy nebo výborným způsobem k uvolnění mysli před spánkem nebo před meditací. Nazvala jsem jej podle Svatého Prokopa, světce, o němž se traduje, že zapřáhl do pluhu čerta k orbě."

 

Autorka a zakladatelka metody, muzikoložka Mgr. Hana Antonínová o Harmonizačním setu Sv. Anny: 

"Tento speciální set přirozeného pentatonického ladění (Cis, Fis, Gis, Dis, Ais) je velmi oblíbený zejména u žen. Kombinace tento půltónů vytváří jemný, zakulacený, něžný souzvuk, který svým láskyplným zněním dokáže odrazit útoky těžkých energíí a zároveň vytvořit - zvýšit ochranu těl. Člověk je ochraňován a zároveň léčen na úrovni mentální až fyzické (podle způsobu použití setu). Osobitost tohoto setu dotváří použití šesté - čiré křišťálové mísy, která má velmi jasný tón a způsobuje převibrování mentálních těl do vyšší světelné frekvence.