Firma HANYART.EU s.r.o. vydává ve výhradním zastoupení léčivou hudbu od Hany Antonínové. Tato soudobá víceoborová umělkyně, vystavující svá výtvarná díla na evropských výstavách zvučných jmen, nezapomíná i na svou "Alma mater", milovanou Hudební vědu, která dává základ její kompoziční tvorbě i co se týče zvuku.

 Nádherné cd s Křišťálovými mísami (hudební terapeutický nástroj, který používá ve své autorské tvorbě již několik let) je na spadnutí. Přípravy jsou v plném proudu. Tentokrát prosycené specifickými vibracemi a zvuky, kterými autorka připomíná léčení Křišťálovými mísami v bájné Atlantidě.


ZKUSME SI PŘIPOMENOUT NÁDHERNOU "MOŘSKOU" HUDBU ZE ZÁVĚRU CD "SVĚT SE TOČÍ..." Tento hudební projekt je "milostným následkem" vztahu, který autorka zachytila v nikdy nekončící formě vyznání hudebně i lyricky. Základním lyrickým tématem je konkétní obraz vyznání vyjídřený slovy: Svět se točí, když se dívám do tvých očí".


Album 2CD s názvem ŠEPTEJ

Části: Předehra, Slunce, Luna (meditační část), Vítr, Hvězdy

Meditačně-relaxační hudba s recitací a zpěvem vyjadřuje milostné splynutí. Hlubinná harmonizace partnerského vztahu na základě transformace "Vnitřního muže". Probuzení komunikace, smyslového vnímání, racionality. Cd je hudební součástí nového projektu pro Rajskou galerii.  Hudba vyjde pod záštitou  firmy HANYART.EU s.r.o.

Obsah: Element větru (vzduch) je silný mužský prvek. Provází celé album a různě se jím proplétá a graduje. Je vyjádřen hudbou - v částech vítr úvod (předehra ) a vítr 1, 2, 3 (gradace)). Je podpůrný a zároveň udává tempo celému ději. Děj je spíše lyrický než epický, i když programovost (hudební vyjádření nehudebního námětu - děje) jednotlivých částí je dána už svými názvy. Silné energetické pole, které cd doprovází, transformuje samo o sobě mysl a "zjemňuje charakter". Smysly se pročišťují, člověk je otevřenější a komunikativnější. Touží po svobodě a volnosti.

Předehra

Předehra přináší vzkazy z dalekých ozvěn minulosti. Přináší je vítr, který zatím nastupuje pozvolna, jako nositel dobrých zpráv. Jeho síla teprve čeká. Zvonky a náznak šepotu ukazuje na celkový nádech celého alba. V hudební podstatě je však album pokračováním již započaté "hmotné komunikace" vánočního příběhu z minulého cd Christmas Bells. Toto nové, jakoby šlo ještě více do hloubky vztahového propojení.

Slunce

Vlastním zápasem sami v sobě pokořujeme díky Slunci mocenské manýry. Odstupuje agresivita a hrubá síla. Pýcha je oslabena. Nastupuje něha. Silný zápas Slunce, aby mohlo v závěru skladby vyjít nad obzorem v celé své kráse. Časově: noc končí a přichází neodvratné svítání.

Luna (Meditační část)

Nádherná lyrická chvíle. Jemný vánek přináší recitaci. Vyznání. Z celé skladby je cítit přítomnost tajemné Luny - ochránkyně milenců a třpytících se hvězd (strážci lásky). Hudba až pohádková - hudba s filmovým nádechem. Luna má dvě části - v hudební mezeře zaznívají pouze verše, jako slovní přemostění do něčeho nového. A pak všechno začíná plynout jak má...

Vítr 1, 2 a 3

Vítr přináší povídání různých příběhů. V těchto částech jsou otištěny pohádky Tisíce a jedné noci. V hudbě se odráží celý svět - od šamanských afrických rytmů až po Orient a jeho typické ladění. Každý si v těchto hudebních stopách najde podvědomě uložené své vlastní příběhy - ozvěny vlastní existence. Všechny tři části (i následují část Hvězdy) jsou pod ochranou Luny. V některých skladbách je až cítitelná atmosféra noci (např. Vítr 1 - s cikádami a dalšími zvuky noci v přírodě). Křišťálové mísy ve skladbě Vítr 3 přináší gradaci a sílu vzduchu přes pentatonické ladění.

Hvězdy

Velkolepá nádhera. Sbory. Optimismus. Celý vesmír "randí". Spojení Slunce a Měsíce, Jupitera s Venuší ...Protiklady se přitahují silou lásky a vlastních vzpomínek na původní společnou existenci. Vše plyne v jasném řádu kosmu. Nikomu už není ubližováno. Ohňostroj a oslava. Svatba.


HUDEBNÍ NÁSTROJE: Keyboards, elektronická kalimba, zvonkohra, Koshi-zvonky, Křišťálové mísy a Pentatonický set z Křišťálových mís + zpěv a recitace.NOVÉ SETY

25/7 2021

Pro firmu HANYART.EU s.r.o. vytvářím
terapeuticko-harmonizační sety z Křišťálových mís. 


Novinka v E-shopu: SET SV. HILDEGARDY


Autorka a zakladatelka metody, muzikoložka Mgr. Hana Antonínová o Harmonizačním setu Sv. Hildegardy (2021): 

"Tento set zrál tři měsíce a je silným terapeutickým prostředkem pro posílení jingového potenciálu (harmonizace ženských prvků v lidském těle - emocí, potřeby tvořit, spojení s duchovními sférami a nabíjení jingových tělesných orgánů). Vzhledem ke svému modálnímu ladění - využití středověké modální tóniny, ve které ráda komponovala Hildegarda von Bingen, jsem jej pojmenovala podle této středověké mystičky, spisovatelky, hudební skladatelky setem Svaté Hildegardy".

Autorka a zakladatelka metody, muzikoložka Mgr. Hana Antonínová o používání harmonizačních setů z Křišťálových mís v praxi:

 "Křišťálové mísy jsou speciálním silným zvukově-terapetickým nástrojem pro vitalitu a probuzení smyslů.Všechny hudební sety, které jsou pro terapeutické potřeby, musí "energeticky" pracovat už při prvních rozeznělých tónech. Projevem je brnění rukou, tlaky do hlavy (skoro lehká migréna), uvolnění svalového napětí, případně až únava a pocity přicházejícího spánku. Tímto vším lidské tělo reaguje na projevené změny vědomí (v mozku) a krátkou transformaci emocionálních těl. 

U duchovně zralejších jedinců se může dostavit i meditační stav, který pročistí také mentální těla od nánosů zátěžových energií".


NOVÁ HUDBA

Přestavuji vám krásnou hudbu vánočního příběhu z mého nového bonusového alba, které patří k velkému hudebně-obrazovému projektu Svět se točí... Album vyšlo v prosinci 2020. Je součástí harmonizační sady 3CD a najdete ji v našich E-shopech.

S pozdravem HanyProjekt Svět se točí...

SVĚT SE TOČÍ...

Hany Antoninova
autorka hudby, obrazů a dramaturgie projektu


Hudební vyznání lásky. Na motivy milostných básní baltických básnířek. Tato speciální nahrávka je syntézou hlubinné harmonizace slovem, hudbou a barvou.
Je příběhem odvahy duše a velkého probuzení srdcí.Unikátní projekt, který jsme připravovali mnoho let, obsahuje 3 CD.

Titulní album celého projektu s názvem Svět se točí... vyšlo v Adventu.

Celý harmonizační projekt začíná albem Všechno mé je láska, singlovým cd s bohatě ilustrovanou obálkou z obrazů Noc v ráji a Svítání. Vyšlo v Adventu loňského roku.
(Toto cd je samostatně neprodejné, je součástí harmonizační sady s titulním CD Svět se točí...)

Celý projekt se uzavírá v cd Christmas Bells, autorsky velmi zajímavým počinem prolínání různých hudebních žánrů do hudební jednoty. Vyšlo k vánocům.

(Toto cd je neprodejné - bonusové, dá se pouze darovat nebo získat v harmonizační sadou Svět se točí...). 


"Milostná poezie byla ve své nejhlubší podstatě vždy humanistická a často byla dokonce potencionální vzpourou proti existujícím řádům, projevem emancipované lidské osobnosti i vášnivým vyznáním rovnosti mužů a žen, holdem všemu tomu, co je
v člověku skutečně svaté a krásné..."


Moji milí příznivci,
tady speciálně pro Vás, publikuji DEMO VERZI skladby, která vyšla na cd Christmas Bells před vánocemi. Tato " barová verze" je jako živá vzpomínka časů, kdy jsem zpívala v baru hotelu Slavia v Brně. Bylo to úžasné. Pro mladou dívku první setkání s hudbou, a v dychtivé touze po dělání muziky ve stylu business,
v opojení slavných melodií, které mi bylo ctí nazpívat trochu jinak...
v novém kabátu...

H.A.